Tel.: +420 602 513 246
    Profil
STYREXON CZ, spol. s r.o. byla založena v říjnu 2009 jako pověřená certifikovaná obchodní a servisní firma s úkolem uvést na trh České republiky produkty firmy STYRCON s.r.o.


Více
    Kontakt
STYREXON CZ, spol. s r.o.
nám. Osvobození 11
679 63 Velké Opatovice 
                
tel.               +420 602513246          
   
e-mail  j.barvir(zavináč)styrexon.cz             Více

PROFIL

 

Styrcon s.r.o.

         

 

•   Je výrobcom originálnej, patentovo chránenej polystyréncementovej tepelnoizolačnej zmesi, lisovanej do formátovaných tvarov a predávanej pod značkou STYRCON®.

•   Je dodávateľom Vonkajšieho kontaktného silikátového tepelnoizolačného systému STYRCON®, všetkých jeho komponentov a ďalších potrieb pre zatepľovacie práce.

•   Je oprávnený vykonávať školenia, vydávať oprávnenia na svoj zatepľovací systém a vykonávať kontrolnú činnosť s tým spojenú.
 
   


Firma so sídlom v Nitre najprv pod názvom SVH konzorcium (1991), neskôr Styrcon s.r.o. (1992) mala vo svojich počiatkoch pomalý rozbeh. Prvé roky boli zamerané na vývoj technológie za ťažkých podmienok, bez kapitálového zabezpečenia v prenajatých priestoroch. Táto snaha nakoniec vyústila v roku 1994 do priznania patentu a certifikácie výroby STYRCONu. Od tejto doby sa dá hovoriť aj o komerčnom rozvoji firmy.

Osvedčením zatepľovacieho systému STYREX v r.1997 (neskôr premenovanom na STYREXON), založenom na báze tepelnej izolácie STYRCON, boli položené základy širokého využitia vynikajúcich vlastností tohto materiálu pri zatepľovaní celej škály stavebných objektov od rodinných domov až po veľké komerčné stavby.

Presťahovaním výroby i celej firmy v roku 1999 do vlastných priestorov v Jelenci (pri Nitre) dostáva firma silný impulz pre svoj ďalší rozvoj. Znásobila sa výrobná kapacita, zväčšili skladové plochy a vznikli reprezentatívne administratívne priestory vhodné aj na prezentačné účely.

Rok 2006 je ďalším medzníkom. Potreba použitia špeciálneho, paropriepustného typu lepiacej stierky na STYRCON vyústila do spustenia novej výrobnej linky na výrobu suchých lepiacich cementových zmesí, ktoré rozšírili portfólio ponúkaných výrobkov.

Súčasný stav je tak odrazom úspechu, ku ktorému sa firma Styrcon s.r.o. dopracovala.

Copyright 2009, Design/Code: Webra Solutions s.r.o.