Tel.: +420 602 513 246
    Profil
STYREXON CZ, spol. s r.o. byla založena v říjnu 2009 jako pověřená certifikovaná obchodní a servisní firma s úkolem uvést na trh České republiky produkty firmy STYRCON s.r.o.


Více
    Kontakt
STYREXON CZ, spol. s r.o.
nám. Osvobození 11
679 63 Velké Opatovice 
                
tel.               +420 602513246          
   
e-mail  j.barvir(zavináč)styrexon.cz             Více

PELE-MELE - Dvakrát meraj, kým raz zateplíš!

Ceny za energiu rastú každým rokom a ani ich súčasná výška ešte nie je konečná. Prevádzkovať dom, ktorý nie je dimenzovaný na súčasné požiadavky stavebnej praxe, je finančne veľmi náročné. Jedným z najrozumnejších riešení, ako ušetriť a racionalizovať prevádzku domu sa javí jeho zateplenie. Táto investícia má rýchlu návratnosť, ročne sa dá ušetriť na vykurovaní až 30 %. Tiež to znamená aj to, že kto váha a odkladá zateplenie svojho obydlia na neskoršiu dobu, vlastne stráca tým, že premeškal ďalšiu vykurovaciu sezónu.

Okrem toho zateplenie fasády prináša so sebou aj iné výhody:

  • Správne a odborne vykonaným zateplením a s tým súvisiacimi opravami fasády sa výrazne zvyšuje životnosť domu. Zabráni sa zatekaniu vody do konštrukcie, zníži sa teplotné namáhanie budovy a použitím progresívnej povrchovej úpravy sa zvýši odolnosť voči poveternostným vplyvom.
  • Zvýšením povrchovej teploty stien sa znižuje teplotný rozdiel medzi teplotou v miestnosti a obvodových stien. Zlepšuje sa tak tepelná pohoda bývania, čo znamená, že pri vyššej teplote povrchu steny môže byť teplota vzduchu v miestnosti nižšia a človek sa napriek tomu cíti príjemne.
  • Ak sa uvažuje so zateplením novostavieb stačí použiť "štíhlejšie" murovacie prvky. Znižujú sa tak stavebné náklady a zároveň sa zväčšuje vnútorný obytný priestor.
Pastoračnom centre v Čičmanoch sa počas zimy zateplenie Styrconom veľmi osvečilo. Polyfunkčný dom v B Bystrici vďaka nehorľavosti Styrconu prežil požiar v r 1999, necelé dva týždne pred kolaudáciou.Existujú viaceré možnosti a spôsoby zateplenia fasád, ale celá vec nie je až taká jednoduchá. Dnešný trend výstavby novostavieb do jedného roka spôsobuje problém so zabudovanou vlhkosťou použitím mokrých procesov (omietky, potery a pod.). Iným prípadom sú staršie domy s nedostatočným tepelným odporom muriva. Tam dochádza v zime, pri veľkom rozdiele vonkajšej a vnútornej teploty ku kondenzácii vodnej pary. To spôsobí v priebehu rokov zvlhnutie obvodového plášťa. Najviac sa to prejavuje v miestach so zvýšenou vlhkosťou ako je kuchyňa či kúpelňa. Nevhodná aplikácia zateplenia, napr. polystyrénom s nízkou difúznou vodivosťou, v prvom i druhom prípade výrazne obmedzí paropriepustnosť. Stena jednoducho prestane "dýchať" a vlhkosť uväznená v murive začne robiť veľké problémy.

Preto treba mať na pamäti, že zatepliť treba tak, aby paropriepustnosť bola zachovaná!


Je len málo tepelnoizolačných materiálov, ktoré komplexne spĺňajú náročné požiadavky súčasnej stavebnej tepelnej techniky, Pretože okrem izolačných charakteristík by materiál zároveň mal spĺňať požiadavky na paropriepustnosť, nehorľavosť, schopnosť bezproblémovej spolupráce s inými silikátovými materiálmi ako cement, tehla, omietka a to všetko pri nízkej finančnej náročnosti
Tieto podmienky spĺňa tepelnoizolačná zmes STYRCON®. Je to homogénna zmes polystyrénového granulátu a cementu, ktorá je lisovaná do dosiek o rozmeroch 0,9 x 0,45 m. Povrch granúl obaľuje cementová škrupina, ktorá prenáša zaťaženie a dodáva tak materiálu pevnosť. Priestory medzi nimi zas vytvárajú ideálne difúzne prostredie s vysokou paropriepustnosťou. Táto veľmi dôležitá vlastnosť umožňuje zatepliť aj také budovy, ktoré majú problémy s vlhkosťou. Zateplením sa zvýši teplota muriva, to sa rýchlejšie vysušuje a unikajúca vodná para difunduje cez STYRCON von. Vďaka makropórovitosti STYRCON nie je vododržný, a dá sa za určitých podmienok použiť aj na sanáciu vlhkého muriva v soklovej časti.
Ďalšou dôležitou vlastnosťou STYRCONu je nehorľavosť (sk. A "nehorľavý"/STN 730862). Tá je daná samotnou štruktúrou, kde jednotlivé polystyrénové granule sú cez cement od seba izolované. Pri dodatočnom zateplení je možné použiť polystyrénovú izoláciu len do požiarnej výšky 22,5 m, čo je pre mnohé bytové domy limitujúce. Je potrebné použiť kombináciu s nehorľavým izolantom (minerálnou vlnou), čo zateplenie predražuje. Dokonca pri novostavbách je požiarna výška daná tretím poschodím. Pre STYRCON, vďaka jeho protipožiarnym vlastnostiam, neexistuje žiadne obmedzenie pri zatepľovaní výškových budov, únikových východov a pod.
Cementový skelet STYRCONu zároveň dovoľuje priamu povrchovú úpravu - omietky, nástreky i keramické obklady, čo je výhodné pre soklové časti muriva. Navyše vytvára určitú tepelno-akumulačnú vrstvu, tlmiacu napätie, ktorá vzniká teplotnými výkyvmi atmosféry.
Na báze materiálu STYRCON® je založený zatepľovací systém STYREXON®. Používa sa na zlepšenie tepelnoizolačných schopností obvodového muriva novostavieb, ako je dodatočné zateplenie starších budov, s dôrazom na zachovanie, resp. zlepšenie paropriepustnosti fasád a dodržaní podmienky nehorľavosti.
Zatepľovací systém STYREXON je kontaktný spôsob zateplenia objektov z vonkajšej strany. Jednotlivé komponenty: STYRCON, plastové tanierové hmoždinky, sklomriežka, penetračný náter, cementové lepidlo i povrchová úprava sú navzájom zosúladené tak, aby vytvárali jeden celok. Napríklad: Tanierové hmoždinky, vzhľadom na väčšiu váhu STYRCONu oproti polystyrénu, musia mať zvýšenú ťahovú únosnosť. Sklomriežka musí mať protialkalickú úpravu a dostatočnú pevnosť na prenášanie ťahových napätí, ktoré vznikajú na fasáde pri výkyvoch teploty. Cementové lepidlo má zvýšenú paropriepustnosť oproti lepidlám na polystyrén a naopak, nižšiu pružnosť, pretože STYRCON sa správa skôr ako silikát (napr. pórobetón) a nie ako plast (polystyrén). Dôležitým komponentom je aj penetračný náter, ktorý okrem zvýšenia prídržnosti podkladu odstraňuje prach, vznikajúci po zabrúsení styrconových dosiek na fasáde.
Samotný technologický postup zatepľovania je obdobný ako pri zatepľovaní inými kontaktnými systémami. Sú však detaily, ktoré treba dodržať, aby zateplenie bolo bezproblémové. Preto je dôležité používať predpísané materiály, dodržiavať skladovacie podmienky, odporúčania výrobcu pri realizácií zatepľovania a technologický postup, ktorý je povinnou súčasťou každej dodávky zatepľovacieho systému STYREX.
Budova školy v Nitre na Farskej ulici, pre ktorú bolo paropriepustné zateplenie ideálnym riešením. Aj rodinné domy typu "kocka" sa dajú zatepliť s citom zateplenie ideálnym riešením.

Aj rodinné domy typu "kocka" sa dajú zatepliť s citom zateplenie ideálnym riešením.

Pri prezentácii izolačného materiálu STYRCON a zatepľovacieho systému STYREXON na rôznych stavebných výstavách a veľtrhoch u nás i v zahraničí boli ich prednosti viackrát ocenené. Najčerstvejšou je hlavná cena „GRAND PRIX“ získaná na veľtrhu For-Arch Slovakia 2002 v Banskej Bystrici.
Záverom treba už len pripomenúť, že problematika zateplenia je komplexná záležitosť. Je to nemalá investícia, ktorá je však návratná a jednoznačne sa oplatí. Čím skôr sa pre ňu rozhodnete, tým lepšie. Ale aj tu platí "Dvakrát meraj, kým raz zateplíš!"

RNDr. V.Libant
Copyright 2009, Design/Code: Webra Solutions s.r.o.