Tel.: +420 602 513 246
    Profil
STYREXON CZ, spol. s r.o. byla založena v říjnu 2009 jako pověřená certifikovaná obchodní a servisní firma s úkolem uvést na trh České republiky produkty firmy STYRCON s.r.o.


Více
    Kontakt
STYREXON CZ, spol. s r.o.
nám. Osvobození 11
679 63 Velké Opatovice 
                
tel.               +420 602513246          
   
e-mail  j.barvir(zavináč)styrexon.cz             Více

PELE-MELE - Materiál, ktorý predbehol dobu

Už je tomu 15 rokov, čo sa v stavebníctve začala používať slovenským patentom chránená výroba polystyrén-cementovej zmesi s označením STYRCON®. V čase, keď cena energie bola nízka a jej šetrenie napr. zateplením domu sa zdalo zbytočné, v Nitre a neskôr v Jelenci sa jedna slovenská firma rozhodla vyvíjať a následne vyrábať izolačný materiál, ktorý, ako sa neskôr ukázalo, predbehol dobu.

O čo ide? Stavebná prax pozná polystyrénbetón ako liatu zmes na izoláciu plochých striech a terás, ktorej nevýhodou je nehomogénnosť (cement klesne a polystyrén sa drží na vrchu), vyššia objemová hmotnosť 350 až 700 kg/m3 (menší tepelný odpor) ale hlavne nemožnosť zateplovať zvislé plochy. STYRCON je vďaka patentovanej výrobe totálne rovnorodý. Každá polystyrénová gulička je obalená jemnou cementovou škrupinou. Objemová hmotnosť je 200 kg/m3. Priestory medzi granulami sú voľné, nevyplnené, preto je celá zmes veľmi vzdušná, hoci pevnosť je podstatne väčšia ako expandovaného polystyrénu. Najdôležitejšie však je, že táto zmes sa lisuje do dosiek o rozmeroch 90x45 cm a potrebnej hrúbky 3,4,5,6,7,8,9 cm.

Polyfunkčný dom v Banskej Bystrici vďaka nehorľavosti STYRCONu prežil požiar v roku 1999, tesne pred kolaudáciou. Zateplenie systémom STYREXON na fasáde mlynu v Hrubom Šúri zároveň vyriešilo aj odvlhčenie muriva

STYRCON je ideálny materiál na dodatočné zateplenie fasád domov. Na rozdiel od všade používaného polystyrénu má výbornú paropriepustnosť (lepšiu ako murivo), dá sa bez problémov použiť aj na staršie domy, ktorých múry trpia vlhkosťou. Póry v ňom sú nekapilárne, na rozdiel od minerálnej vaty sa v nich vzlínaním nedrží voda, preto zateplenie zároveň aj vysušuje murivo. Odstráni sa tým pleseň, najväčší zdravotný neduh starých bytových aj rodinných domov. STYRCON je tiež nehorľavý. Paradoxne, hoci obsahuje 99 obj. % polystyrénu, cement obaľujúci guličky bráni šíreniu plameňa. Požiarna skúška zaradila STYRCON do kategórie horľavosti A – „nehorľavý“. Zateplenie sa preto dá použiť na stavby väčšie ako 22,5 m (požiarna výška pre horľavé materiály), na únikové východy, protipožiarne múry a pod.
V podkroví sa dá STYRCON použiť namiesto sadrokartónu i na vymurovanie ľahkých priečok

Aby paropriepustnosť a nehorľavosť styrconu neboli diskvalifikované nesprávnym zateplovacím postupom a nekvalitnými materiálmi použitými pri zateplení, ponuka firma Styrcon s.r.o. kompletný zateplovací systém s označením STYREXON®. Jednotlivé komponenty: STYRCON, plastové tanierové hmoždinky, sklomriežka, penetračný náter, cementové lepidlo i povrchová úprava - omietka sú navzájom zosúladené tak, aby vytvárali jeden celok. Tanierové hmoždinky, vzhľadom na väčšiu váhu Styrconu oproti polystyrénu, musia mať zvýšenú ťahovú únosnosť. Sklomriežka musí mať protialkalickú úpravu a dostatočnú pevnosť na prenášanie ťahových napätí, ktoré vznikajú na fasáde pri výkyvoch teploty. Cementové lepidlo má zvýšenú paropriepustnosť oproti lepidlám na polystyrén. Dôležitým komponentom je aj penetračný náter, ktorý zvyšuje prídržnosť podkladu odstraňuje prach. A na zachovanie paropriepustnosti treba zvoliť aj vhodný typ omietky.

Samotný postup zatepľovania je pobný ako pri zatepľovaní polystyrénom. Sú však detaily, ktoré treba dodržať, aby zateplenie bolo bezproblémové. Preto je dôležité používať predpísané materiály a odporúčania výrobcu pri realizácií zateplenia.

RNDr. Vladimír Libant
Copyright 2009, Design/Code: Webra Solutions s.r.o.